Kreisverband
Chemnitz e.V.

Zwei DRK Mitarbeiter im Stadion