Kreisverband
Chemnitz e.V.

Tag                                        Zeit                                                      Ort

Samstag 30.09.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        Haus des DRK

Samstag 14.10.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        Haus des DRK

Samstag 21.10.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        Haus des DRK

Samstag 28.10.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        Haus des DRK

Samstag 04.11.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        RK Museum Beierfeld

Samstag 11.11.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        Haus des DRK

Samstag 18.11.2023        10:00 bis 15:00 Uhr                      FTZ (Rettungshundestaffel)

Samstag 25.11.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        Haus des DRK

Samstag 02.12.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        Haus des DRK

Samstag 09.12.2023        10:00 bis 12:00 Uhr                        Haus des DRK

Samstag 16.12.2023        10:00 bis 14:00 Uhr                        Jahresabschluss Boulderlounge