Kreisverband
Chemnitz e.V.
Tag Zeit Ort
Samstag 04.05.2024 10:00 – 12:00 Uhr Haus des DRK
Samstag 25.05.2024 10:00 – 12:00 Uhr Haus des DRK
Samstag 08.06.2024 10:00 – 12:00 Uhr Haus des DRK
Samstag 22.06.2024 10:00 – 12:00 Uhr Haus des DRK
Samstag 10.08.2024 10:00 – 12:00 Uhr Haus des DRK